Labai ačiū visiems tauragiškiams už parodytą didžiulį pasitikėjimą!

2019-04-25 / Tauragės skyrius
Labai ačiū visiems tauragiškiams už parodytą didžiulį pasitikėjimą!

Žemai lenkiu galvą visai savo komandai ir partneriams.

Sveikinu naujai išrinktus tarybos narius. Manau, kad šiandien ištarta priesaika kiekvienam iš mūsų yra ne tik garbė, bet ir didžiulė atsakomybė už savo poelgius, sprendimus ir ištartus žodžius. Nuo šiandien, aš, kartu su dar 24 tarybos nariais, esame atsakingi už visų tauragiškių kasdienius rūpesčius ir rajono ateitį. Turime nuolat prisiminti, kad esame išrinkti ne valdyti, o tarnauti žmonėms.


Tauragė yra ant teisingų bėgių, tikiu, kad riedantis traukinys dar tik įsibėgėja. Dėkoju Sigitui Mičiuliui ir praeitos kadencijos tarybai už atliktus darbus. Sigito Mičiulio pelnytas Metų mero apdovanojimas, 3 auksinės krivūlės per 4 kadencijos metus, ir daug kitų apdovanojimų įrodo, kad kartelė pakelta ypač aukštai, todėl tempo mažinti negalime. Privalome tęsti pradėtus darbus, vykdyti duotus pažadus ir rūpintis mūsų visų Taurage. Tikiu gražaus mūsų krašto klestėjimu ir pažanga.


Naujai išrinktiems tarybos nariams įteikiau mažą dovaną. Jungtinių tautų Darnaus vystymosi darbotvarkę – tai siekių, susijusių su ateities tarptautine plėtra, rinkinys. Suformuluota 17 tikslų ir 169 konkrečios užduotys tiems tikslams pasiekti. Nors žvelgiant tarptautiniame kontekste Tauragė yra mažas rajonas, tačiau tikiu, kad mes galime būti tie, kurie savo pavyzdžiu parodys, kad nors ir esame maži, tačiau mums ne mažiau rūpi žemės planetos gyventojų ateitis, todėl iš visų jėgų prisidedame sprendžiant tarptautines problemas. Turime vadovautis principu – „Galvok globaliai, veik lokaliai“.


Tikiu, kad tarybos nariai ir kiekvienas tauragiškis, turėsite daug įvairių pasiūlymų ir idėjų ne tik siekiant darnaus vystymosi tikslų, bet ir sprendžiant kitas kasdien rajone kylančias problemas, todėl tikiuosi konstruktyvaus darbo, žinoma, ginčų tikrai bus, bet tikiuosi jie kils tik iš reikalo, o ne iš principo.


Tauragėje gyvena darbštūs, atsakingi bei savo kraštą ir Lietuvą mylintys žmonės, todėl bendradarbiavimas yra labai svarbus, jį reikia saugoti. Visi kartu stenkimės kurti Tauragę, kurioje pagrindinės vertybės yra sąžiningumas, atsakingumas, atvirumas, pasitikėjimas ir pagarba, siekime, kad Tauragės rajonas būtų ekonomiškai stiprus, kūrybingas, modernus ir atviras naujoms idėjoms, o tauragiškiai džiaugtųsi ir didžiuotųsi savo kraštu.

Ateitis visų mūsų rankose!

liberalus