Partija

Liberalų sąjūdis pabrėžia, kad tik savo piliečių dėka Lietuva atkūrė Nepriklausomybę ir šiandien tvirtai žengia laisvės keliu. Darbštūs ir sąžiningi Lietuvos žmonės yra verti didžiausios pagarbos ir pasitikėjimo. Tik tokia valstybė ir jos valdžia, kuri remiasi savo žmonėmis, pasitiki jais ir tarnauja jų labui, gali būti sėkminga, gerbiama ir pripažįstama ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Liberalų sąjūdis nuosekliai dirba mažesnių mokesčių bei mažesnės biurokratinės naštos, kokybiško švietimo ir sveikatos apsaugos, skaidrumo ir konkurencijos bei pagarbos žmogui klausimais. Daugiau informacijos apie tai rasite šioje interneto svetainėje liberalai.lt.

liberalus