Liberali savivalda 2019

Liberalų sąjūdžio merai 2019

Savivaldybė Meras
Elektrėnų Kęstutis Vaitukaitis
Joniškio Vitalijus Gailius
Plungės Audrius Klišonis
Rietavo Antanas Černeckis
Tauragės Dovydas Kaminskas
Trakų Edita Rudelienė

 

Pagrindinis liberalų tikslas savivaldoje – užtikrinti, kad žmonės būtų savo miestų ir miestelių šeimininkai, savivaldos teikiamos paslaugos būtų kokybiškos, žmonėms savo miestuose ir miesteliuose būtų gera gyventi.

Siekdami šio tikslo dirbsime profesionaliai, tardamiesi su vietos gyventojais, užtikrindami skaidrų sprendimų priėmimą. Geresnę ir turtingesnę Lietuvą kursime pradėdami nuo savivaldybių.

Pagrindinio tikslo sieksime remdamiesi šiais principais:

 1. Savivalda – atvira, skaidri ir demokratiška. Jausdami atsakomybę už geriausių sprendimų savivaldybėse priėmimą, tarsimės su vietos gyventojais, visus sprendimams priimti naudojamus duomenis viešinsime patogiu ir gyventojams suprantamu formatu.

2. Naujos galimybės ir naujos darbo vietos. Lietuvos regionai atgims tuomet, kai savivaldybės proaktyviai padės žmonėms kurti savo gerovę. Mažinsime nereikalingų leidimų ir procedūrų skaičių, šalinsime neprotingas kliūtis tiek mažam šeimyniniam verslui, tiek didiesiems investuotojams. Ten, kur yra poreikis, siūlysime steigti laisvąsias ekonomines zonas ar pramonės, inovacijų parkus.

3. Švietimas – mūsų veiklos prioritetas. Padarysime viską, kad vaikai užaugtų ateičiai pasiruošusios savarankiškos ir atsakingos asmenybės. Dirbsime tam, kad mūsų vaikai mokytųsi, o mokytojai dirbtų jaukiose mokyklose. Skatinsime kokybiškų neformalaus ugdymo paslaugų plėtrą, tam pritraukdami ir aukštojo mokslo bei profesinio mokymo institucijų pajėgumus. Užtikrinsime, kad valstybinės institucijos išklausytų savivaldybių nuomonę apie reikiamą atitinkamų specialistų ruošimą regionuose.

4. Konkurencija ir atsakingai tvarkomas savivaldos ūkis. Savivaldybių paslaugos ir ūkis bus tvarkomi pagal modernios vadybos standartus. Savivaldybių teikiamos paslaugos bus kokybiškos ir teikiamos už geriausią kainą. Atsisakysime savivaldybių įmonių ir įstaigų, jei analogiškas paslaugas teikia konkurencingas privatus sektorius.

5. Judėjimo kokybė. Skatinsime darnų judumą, bevariklį bei elektrinį transportą mieste. Susisiekimo infrastruktūrą pritaikysime žmonių su negalia poreikiams. Plėtosime miestų aplinkkelius, mažindami eismo srautus ir spūstis mieste. Didinsime viešojo transporto patrauklumą atnaujindami transporto priemonių parką, mažindami kelionės trukmę bei diegdami inovatyvias keleivių informavimo ir atsiskaitymo už keliones formas. Atnaujinta susisiekimo infrastruktūra taps greita, saugi ir patogi.

6. Darni aplinka. Teritorijų plėtra vyks suderinant kultūros paveldo puoselėjimą, apleistų industrinių teritorijų regeneravimą ir pritaikymą šiandienos poreikiams, naujų poilsio, sporto, prekybos ar pramonės zonų atsiradimą. Keisime požiūrį į paveldo objektus: paveldas – tai pridėtinė vertė ir galimybė, o ne suvaržymų priemonė. Plėtra vyks atsižvelgiant į žmogaus poreikį džiaugtis gamta, o žaliosios miestų erdvės taps išskirtiniu mūsų miestų bruožu.

7. Pagalba žmogui. Socialinių paslaugų teikimą patikėsime nevyriausybinėms organizacijoms. Vadovaujamės požiūriu, kad nuo skaudžių socialinių problemų apsaugo ne draudimai, bet kompleksinė socialinė pagalba. Diegsime programas, kurios padės spręsti neigiamos emocinės aplinkos ir jos padarinių – savižudybių, žalingų įpročių paplitimo ir kt. – priežastis. Jau egzistuojančių socialinių problemų sprendimui pasitelksime kompleksinę pagalbą. Atsisakysime sovietinio tipo vaikų namų.

8. Kultūra. Savivaldybėse įtvirtinsime įtraukiančiosios kultūros principą. Gyventojai dalyvaus kultūros produktų kūrime savo idėjomis, pasakojimais, iniciatyvomis. Vienu svarbiausiu kultūrinio finansavimo kriterijų taps kultūrinių veiklų integravimas į edukaciją.

9. Ateities vakarietiška Lietuva be sovietinio šleifo. Darysime viską, kad žmogus jaustųsi pats kuriantis savo ateitį laisvoje vakarų visuomenėje, o ne būtų bauginamas posovietiniame kolūkiniais principais tvarkomame administraciniame vienete.

10. Atlaikysime nacionalinės politikos nenuoseklumo ir trumparegiškumo rizikas. Valstybės jėga – stiprioje šeimoje, bendruomenėje, savivaldoje ir galiausiai – kompetentingoje centrinėje valdžioje. Todėl nenusileisime neracionaliam Seimo ir Vyriausybės diktatui, turėsime savo nuomonę, suderintą su savo savivaldybių gyventojais, ir ją ginsime visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis.

liberalus