Struktūra

Suvažiavimas
Suvažiavimas yra aukščiausias Partijos valdymo organas, kuris renka partijos valdymo institucijas: pirmininką ir valdybą bei priima svarbiausius sprendimus.

2142-429-240

Taryba
Taryba yra aukščiausias ir sprendimus priimantis Partijos organas, veikiantis tarp Partijos suvažiavimų. Taryba prižiūri, kaip valdyba, pirmininkas ir skyriai laikosi Partijos programos.

2143-429-240

Valdyba
Valdyba yra kolegialus Partijos valdymo organas, kurį sudaro Partijos pirmininkas, Suvažiavimo dvejų metu kadencijai išrinkti nariai ir dešimt regionų atstovų.

Pirmininkų sueiga
Pirmininkų sueiga yra patariamasis Partijos organas. Ją sudaro Partijos pirmininkas, Skyrių pirmininkai, Seimo frakcijos nariai ir Valdybos nariai. Partijos pirmininkas gali sušaukti Skyrių pirmininkų sueigą svarbiems Partijos politikos bei veiklos klausimams aptarti. Posėdžiai vyksta pagal poreikį.

Partijos pirmininkas
Liberalų sąjūdžio pirmininkė šiuo metu yra Viktorija Čmilytė-Nielsen. Pirmuoju partijos pirmininku 2006-ųjų vasario 25 d. buvo išrinktas Petras Auštrevičius.

Partijos sekretoriatas
Kasdieninę partijos veiklą administruoja bei partijos institucijų sprendimus vykdo partijos sekretoriato darbuotojai. Susisiekime!

Etikos ir skaidrumo komisija
Dvejiems metams Suvažiavime renkama Etikos ir skaidrumo komisija prižiūri kaip Partijos vadovai, skyriai nariai laikosi partijos įstatų. Sprendžia ginčus tarp Partijos narių, Partijos organų ir skyrių institucijų.

Kontrolės komisija
Kontrolės komisija kontroliuoja ar teisėtai panaudojamos Partijos lėšos ir turtas. Ji taip pat renkama Suvažiavime dvejiems metams.

Komitetai
Jei domiesi ar gerai išmanai žmogaus teises, ekonomiką, socialinę, sveikatos ar kitą sritį junkis ir veik partijos komitetuose!

2145-429-240

Programos priežiūros taryba
Liberalų sąjūdžio programos priežiūros taryba prižiūri, kaip vykdoma partijos programa.

liberalus