Karolis Kaklys: Savivaldybė be kontrolės – kam tai naudinga?

2015-11-03 / Druskininkų skyrius
Karolis Kaklys: Savivaldybė be kontrolės – kam tai naudinga?

Druskininkų savivaldybėje Kontrolės komiteto iki šiol nėra, nors pagal įstatymą turėjo būti suformuotas per du mėnesius nuo naujai išrinktos tarybos. Vietos savivaldos įstatyme Kontrolės komitetui yra numatyta daug ypatingai svarbių teisių ir pareigų, tokių kaip  teikti išvadas dėl  savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų ar siūlyti atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą.

Leisiu sau pasamprotauti, kodėl Druskininkų valdžia taip bijo pagal įstatymą formuoti Kontrolės komitetą, kuriame turėtų būti dviejų opozicinių frakcijų deleguoti nariai ir vienas daugumos atstovas.

Visų pirma – opozicija Kontrolės komitete turėtų daugumą, todėl logiška, kad Druskininkų  valdžia ir ypatingai ponas meras  su ponia administracijos direktore nenorėtų, kad „pavyduoliai“ opozicionieriai pradėtų kapstytis po įtarimą keliančias savivaldybės įmones ir įstaigas bei galimai neskaidriai naudojamus savivaldybės resursus, juo labiau po jų pačių daug abejonių keliančius darbelius.

 Štai puikus pavyzdys – p. E.Antanaičio pasirašytas raštas, mat šiuo metu savivaldybei priklausanti bendrovė abipusiai naudingais marketinginiais tikslais teikia paramą leidiniui „Mano Druskininkai“, kuris pagal Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą pripažintas neteisėtu ir atstovaujantis grupinius politinius interesus.

Nors p. E. Antanaičiui ar kitiems politinės grupės nariams tai gali atrodyti labai naudinga, tai dar nereiškia, kad galima tiesiog imti ir lengva ranka skirti „paramą“, o paprastai kalbant – atiduoti savivaldybės įmonės pinigus privačiam leidėjui VŠĮ „Kantri medija“. Mano nuomone, tai yra akivaizdus pavyzdys, kuomet savivaldybės resursai naudojami siauriems tam tikrų asmenų interesams tenkinti.

Taigi noriu atkreipti dėmesį į tai, kad opozicija nėra suinteresuota Kontrolės komiteto formavimo vilkinimu ir yra ne kartą į šias pareigas delegavusi savo atstovus – ekonomikos mokslų daktarą J.Šarkų, ekonomistą V.Semešką bei opozicijos lyderį V.Trinkūną, tačiau nei vienas iš šių kandidatų nepasirodė  tinkamas  savivaldybės tarybos daugumos atstovams.

Nieko naujo šiuo klausimu neįvyko ir 2015 m. spalio 30 d. tarybos posėdyje, kuriame eilinį kartą „buldozerio principu“ buvo atsisakyta ne tik tvirtinti opozicijos atstovus į vienus svarbiausių postų savivaldybėje, bet ir atsisakyta įtraukti opozicijos siūlytą klausimą į tarybos posėdžio darbotvarkę. Mes siūlėme nedelsiant laikinai nušalinti nuo pareigų, kol vyksta tyrimas, savivaldybės UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA“ valdybos narius bei Prašyti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, kaip aukščiausiosios valstybinio audito institucijos, atlikti savivaldybės įmonės  UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA“ finansinį ir veiklos auditą.

 Nors pati administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė oficialioje Druskininkų interneto svetainėje ištaigingai teigia, kad „Vidaus audito rezultatai parodo Savivaldybės darbo efektyvumą“-tačiau ar ne  be pigu kalbėti, kai niekas tavęs nekontroliuoja?

Dabartinėje Druskininkių valdžios situacijoje tiesiog parankiausia dėl visko kaltinti opoziciją, tačiau kad ir kaip bebūtų gaila, opozicijos balsų taryboje neužtenka patvirtinti Kontrolės komiteto, Antikorupcijos ir Etikos komisijų, todėl visą atsakomybę už tai, kad iki šiol Druskininkų savivaldybėje nėra minėtų institucijų, turi prisiimti daugumos atstovai su ponu meru priešakyje.

Šiame straipsnyje yra pateikiama autoriaus nuomonė.

Karolis KAKLYS, Druskininkų savivaldybės tarybos narys,

Lietuvos liberalaus jaunimo tarybos narys

liberalus