Anykščių liberalams vadovaus Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys Mindaugas Sargūnas

2019-12-06 / Anykščių skyrius
Anykščių liberalams vadovaus Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys Mindaugas Sargūnas

Ketvirtadienio vakarą Anykščių liberalai rinkosi į visuotinį skyriaus susirinkimą, kurio metu buvo renkamas naujas skyriaus pirmininkas bei visi skyriaus valdymo organai. Slaptu balsavimu Anykščių skyriaus pirmininku vienbalsiai išrinktas Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys Mindaugas Sargūnas. Naujai išrinktas skyriaus pirmininkas savo pavaduotojais pasirinko Saulių Rasalą, Danutę Mažvylienę ir buvusį skyriaus vadovą Luką Pakeltį.

Gausiai susirinkusius anykštėnus partijos pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen vardu pasveikino jos pavaduotojas Andrius Bagdonas.

„Džiaugiuosi matydamas pačius aktyviausius Anykščių liberalus, kurie ir sunkiausiu partijai laikotarpiu išliko vieningi ir stiprūs. Smagu matyti ne tik skyriaus senbuvius, bet ir naujus veidus. Labai nuoširdžiai noriu padėkoti Lukui Pakelčiui, kuris net aštuonerius metus puikiai vadovavo Anykščių liberalams. Sveikinu naujai išrinktą skyriaus pirmininką Mindaugą Sargūną, kuriam linkiu entuziastingai vadovauti Anykščių liberalams bei įgyvendinti visus užsibrėžtus tikslus“, – kalbėjo Andrius Bagdonas.

Susirinkusius skyriaus narius pasveikino ilgametis Anykščių liberalų skyriaus pirmininkas Lukas Pakeltis, skyriaus nariams pristatęs savo ataskaitą už praėjusius metus.

Skyriaus visuotiniame susirinkime dalyvavusi Partijos pirmininkės pavaduotoja Orinta Omelytė pasveikino susirinkusius anykštėnus bei perdavusi linkėjimus nuo Vilniaus skyriaus palinkėjo produktyvaus darbo.

Vilniaus skyriaus pirmininkas Raimondas Imbrasas pristatė pasiruošimo Seimo rinkimams aktualijas bei pasidalijo savo įžvalgomis dėl artėjančių rinkimų.

Pasibaigus visuotiniam skyriaus susirinkimui skirstytis dar nenorėję liberalai tęsė neformalias diskusijas.

Susipažinkite su naujuoju Anykščių skyriaus pirmininku:

Jau devynerius metus vadovauja individualiai įmonei – kaip jos direktorius yra pelnęs Anykščių krašto „Verslo žiburių“ apdovanojimą nominacijoje „Jaunas ir verslus“.

Šiemet antrai kadencijai buvo išrinktas Anykščių rajono savivaldybės tarybos nariu, dirba Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komitete bei tęsia darbą savivaldybės Jaunimo reikalų taryboje.

Dalyvavo steigiant Anykščių miesto vietos veiklos grupę, nuo 2015 m. spalio yra pirmasis šios asociacijos valdybos pirmininkas.

liberalus