Kauno rajono skyrius

Nario mokestis

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Kauno r. skyriaus nariai moka nario mokestį, kuris naudojamas Partijos ir Skyriaus, Partijos įstatuose ir Skyriaus nuostatuose įvardintai veiklai užtikrinti.
Įprastas metinis nario mokesčio dydis nuo 2016 m. yra 20,00 Eur. Įstojęs į skyrių naujas narys mokestį turi sumokėti per vieną mėnesį nuo įstojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

 

Kauno r. skyriaus nario mokesčio mokėjimo tvarka

https://senas.liberalai.lt/nario-mokescio-apmokejimas/

 

 

Skyriaus pirmininkas Haroldas Glauzeris
El. paštas pirmininkas@krliberalai.lt
Tel. nr. +370 643 80624