Nario mokesčio apmokėjimas

  • 1
  • 2
Skyrius mokestį gali ir sumažinti, tačiau šiuo klausimu reikia tiesiogiai kreiptis į skyriaus administraciją.
* - privalomi laukai
Sumokėję skyriaus nustatytą nario mokestį, galite sumokėti ir individualų partijos nario mokestį. Individualų nario mokestį galite savo nuožiūra paskirstyti skyriui ir/arba partijai.
Skyriaus nario mokestis
Individualus mokestis skyriui
Individualus mokestis partijai
Visa Jūsų mokama suma

liberalus