Marijus Kaukėnas. 15 iš 25 Utenos r. tarybos narių – negali balsuoti dėl rajono biudžeto

2016-06-30 / Utenos skyrius
Marijus Kaukėnas. 15 iš 25 Utenos r. tarybos narių – negali balsuoti dėl rajono biudžeto

Ar pavyks Utenos r. savivaldybės tarybai pavyks patvirtinti biudžetą, jei dauguma jos narių turi nusišalinti nuo klausimo svarstymo dėl interesų konflikto?

Ketvirtadienį vykusio posėdžio metu buvo svarstomas savivaldybės biudžeto korekcijos klausimas. Kaip žinia savivaldybės taryboje svarstant klausimą, kuriame liečiamos savivaldybės tarybos narių ar jų šeimos narių darbovietės finansai, politikai nuo svarstymo turėtų nusišalinti. Svarstomos Utenos rajono biudžeto korekcijos privertė palikti posėdžių salę 8 savivaldybės tarybos narius. Įdomu tai, kad svarstant visą biudžetą tektų nusišalinti net 15 savivaldybės tarybos narių iš 25, kurie patys ar jų artimieji dirba savivaldybės įstaigose. Dar poros savivaldos politikų verslai ne vienus metus gauna didžiules pajamas iš Utenos rajono biudžeto. Tokiu atveju savivaldybės taryboje nepriklausomų nuo bet kokių interesų lieka tik 8 politikai, kurių balsų niekaip neužtektų patvirtinti pagrindiniam savivaldos sprendimo projektui. Posėdžio metu kilus sumaiščiai vieni politikai bandė kaltinti įstatymus, kiti menkinti galimus interesų konfliktus, treti atvirkščiai, palaikė galiojančią tvarką. Galima suprasti politikų pasiteisinimus, jog patys dirba gydytojais ar, kad jų žmonos dirba mokyklose mokytojomis, tačiau jei sesuo, žmona ar brolis užima vadovaujančias pareigas savivaldybės įstaigose, tai kalti tikrai ne įstatymai. Anokia paslaptis, kad viena iš Utenos rajono partijų turi taip vadinamą „darbo ieškančių partiečių sąrašą“, kurio atstovams savivaldybės įstaigų durys atsiveria pirmiausiai. Pabuvojus tame sąraše nereiktų ir stebėtis kodėl atsiranda tokie įstatymai.

kaukenasSavivaldybės tarybos dauguma prieš kurį laiką nusprendusi uždaryti ar sujungti Utenos rajono ir miesto atskiras mokyklas, šį kartą ėmėsi pareigybių ir etatų mažinimo. Utenos rajono savivaldybei vadovaujantys socialdemokratai prieš savivaldos rinkimus viešai žadėję, kad mokytojams, kuriems mažėja darbo krūvis, bus sukurta papildomo užimtumo programa, šiandien niekaip negalėjo paaiškinti kodėl iki šiol ši programa nesukurta. Rajono meras ir švietimo skyriaus vedėjas prieš rinkimus pačių duotą pažadą bandė susieti su valstybės programomis. Jau tapo įprasta, kad vietinė valdžia pridalinusi gyventojams pažadų, vėliau nuo jų bando nusimuilinti baksnodama į valstybės institucijas. Bėda ta, kad eiliniam piliečiui nėra jokio skirtumo kuri institucija išspręs jo problemą ir jos nesprendimas tik dar kartą verčia visuomenę nusivilti pačiais politikais.
Savivaldybės tarybos nariai pritarė, kad būtų inicijuotas komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektas Utenos rajone. Pasitelkus ES lėšas nuspręsta įsigyti naujų konteinerių maisto ir žaliosioms atliekoms rūšiuoti bei rekonstruoti mieste esančias šiukšlių išmetimo/išvežimo aikšteles. Nors už geltonuosius (plastiko ir popieriaus), žalius ir juodus (kompasto) ir ateityje maisto atliekų konteinerius papildomai mokėti nereiks, tačiau jų aptarnavimo sąnaudos padalijamos ir įskaičiuojamos į visų gyventojų komunalinių mokesčių tarifą. Kitaip pasakius bet kokiu atveju už šiukšlių išvežimą mokame ir mokėsime, tik jei rūšiuosime visi kartu daugiau, mokėsime visi kartu mažiau. Rugpjūčio pabaigoje turėtų įvykti Utenos regiono atliekų tvarkymo centro (sąvartyno) privataus operatoriaus parinkimo konkursas, po kurio Utenos rajono gyventojų lauks komunalinių atliekų mokesčio padidėjimas. Norisi tikėti, kad privatus operatorius bus parinktas skaidriai ir komunaliniai mokesčiai rajono gyventojams nepadidės drastiškai.
Kalbant humoro forma, vienas svarbiausių dienos klausimų buvo Utenos viešojo tualeto paslaugų kainų didinimas. Nuo šiol Utenos rajono gyventojai ir svečiai už pasinaudojimą šalia Dauniškio ežero esančiu tualetu turės sumokėti ne 20, bet 30 centų mokestį. Įdomu tai, kad šio, kažkada už didžiules lėšas įrengto savivaldybės objekto metinės pajamos tesiekia 842 eurus, o štai sąnaudos net 13 000 eurų. Kitaip pasakius kiekvienais metais šiam tualetui išlaikyti reikia daugiau nei 12 000 eurų. Liberalai tualetą prižiūrinčios savivaldybės įmonės vadovo pasiteiravo ar nereiktų investuoti į tualeto automatizavimą ir taip ateityje sutaupyti dešimtis tūkstančių eurų? Pastarasis niekaip nesuprato pasiūlyto racionalaus sprendimo ir ginė savo nuomonę, kad paslaugos padidinimas 10 centų nors kiek sumažins 12 000 eurų sąnaudas. Nors rajono meras pažadėjo, kad automatizacijos idėja bus svarstoma ateityje, didžiulės savivaldybės įmonės vadovas turbūt taip ir nesuprato, jog nuostolius galima sumažinti ne tik minimaliai didinant pajamas, bet ir mažinant sąnaudas.
Nemaža diskusija kilo dėl patalpų Basanavičiaus g. 56 išnuomavimo panaudos būdu (mokant tik už patarnavimus) asociacijai „Erelgymas“. Asociacija kreipėsi į savivaldybę, kad ši išnuomotų dalį buvusios (Trečiosios vidurinės) mokyklos patalpų, kuriose planuojamas įkurti sporto klubas. Asociacijos atstovai pažadėjo, kad šiose patalpose bus rengiami nemokami sporto užsiėmimai tiek studentams, tiek senjorams. Tarybos nariai buvo tikinami, kad asociacija ne pelno siekianti ir mokestis už sporto paslaugas bus mažiausiais Utenoje. Nors rajono meras susirinkusius savivaldybės tarybos narius bandė įtikinti, kad panaudos nuoma yra teisinga, pastarieji abejodami teiravosi ar suteikiant patalpas išskirtinai vienam sporto klubui ir dar lengvatinėmis sąlygomis nebus iškreipta konkurencinės sąlygos kitiems sporto klubams, kurie nuomojasi patalpas iš privačių asmenų ar yra paprasčiausia jas įsigiję. Atsižvelgiant į tai, kad praėjusiame posėdyje rajono valdžia žadėjo šį pastatą atidalinus nuo sporto salės privatizuoti, sporto klubo atstovams reikėtų taip pat pasverti galimų investicijų riziką į patalpas su tokiu statusu. Tame pačiame posėdyje lengvatinėmis sąlygomis išnuomotos patalpos ir vaikų popchorui „Žiogas“. Išgirdus, kad beveik 1000 kvadratinių metrų savivaldybės patalpos yra pilnai užpildytos panaudos nuomos gavėjais, kyla klausimas kaip bus, kai reiks pastatą parduodant juos visus iškraustyti?
Posėdžio pabaigoje savivaldybės tarybos nariai pritarė neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymui. Rajono meras pajuokavo, kad žodžio „savivaldybės“ nesumaišytų su žodžiu „savivaldybėj“, nes tokiu atveju komisija turėtų ieškoti neveiksnių asmenų pačioje savivaldybėje. Ko gero neveiklių asmenų komisija skirta politikams tikrai nepamaišytų.
Rajono politikams taip pat buvo pateikta informacija apie Utenos miesto bendrojo plano keitimą. Vyriausiasis miesto architektas informavo visus, kad iki kol vyks viešas šio plano svarstymas, gyventojai galės teikti prašymus jo pakeitimams. Nors tenka nuolat išgirsti įvairių nusiskundimų iš gyventojų dėl mieste esančių žemės sklypų apribojimų ar kitų problemų, per kelis mėnesius su savo prašymais plano keitimui, kreipėsi vos dvidešimt keli miesto gyventojai. Kadangi miesto teritorijos bendrasis planas keičiamas itin retai, kviečiu visus suinteresuotus žmones nepraleisti galimybės. Pasiteiravus politikams miesto architekto apie prekybos centrų statybos klausimą, buvo pateikta informacija, jog IKI parduotuvės statymui leidimas jau išduotas, o LIDL dar derinamas su atsakingomis institucijomis.
Liepos mėnesį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiai nevyks, nes tradiciškai šiuo laikotarpiu skelbiama atostogų pertrauka. Sekantis savivaldybės tarybos posėdis vyks rugpjūčio 25 dieną.

liberalus