Sigitas Šliažas

Vadybos magistras.
Vilniaus dailės akademijos Unesco kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros absolventas.
Gimė 1971 metais spalio 24 dieną Kaune tarnautojų šeimoje. Tais pačiais metais su šeima persikėlė gyventi į Jurbarką.
1986 metais baigė Jurbarko 2-osios vidurinės mokyklos aštuonias klases ir įstojo į Kauno maisto pramonės technikumą (dabar Kauno kolegija), kurį 1990 metais baigė su pagyrimu.
1990–1995 metais studijavo Kauno technologijos universitete (KTU).
1992-1993 metais studijavo Kauno technologijos universiteto Pedagogikos ir psichologijos katedroje įgijo pedagogikos specializaciją.
1995 metais baigė pramonės technologinių įrenginių specialybės studijų programą ir įgijo diplomuoto inžinieriaus kvalifikaciją.
2013 metais baigė Vilniaus dailės akademijos Kultūros vadybos ir kultūros politikos magistrantūros studijų programą ir įgijo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.
Studijuodamas KTU aktyviai įsitraukė į visuomeninę ir kūrybinę veiklą. Buvo įvairių studentų organizacijų bei Universiteto tautinio meno ansamblio „Nemunas“ nariu. 1993–1996 metais vadovavo ansamblio „Nemunas“ valdybai.
Aktyvų organizatorių ir visuomenininką pastebėjo Universiteto vadovai ir pasiūlė dirbti Kauno technologijos universiteto Meno ir kultūros centre. 1994–1996 metais dirbo kultūros renginių organizatoriumi, 1996–2001 metais dirbo KTU Meno ir kultūros grupės vedėju.
2000–2003 metais, laimėjęs konkursą, dirbo Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiuoju inspektoriumi, vyriausiuoju specialistu. 2003–2012 metais, laimėjęs konkursą, dirbo Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėju.
Eidamas Kultūros skyriaus vedėjo pareigas, aktyviai dalyvavo Kauno miesto savivaldybės tarybos sudarytų tarybų (nuolatinės Kauno miesto savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo koordinacinės tarybos, Kauno miesto muziejaus tarybos, projekto ,,Kaunas – besimokantis miestas“ koordinavimo tarybos) bei daugelio komisijų ir darbo grupių veikloje. Dirbdamas įvairiose Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Savivaldybių asociacijos ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, inicijavo ir teikė pasiūlymus dėl kultūros srities įstatyminės bazės atnaujinimo ir tobulinimo, inicijavo ir įgyvendino respublikinius, Vilniaus ir Kauno dvimiesčio kultūros projektus, tarptautinius kultūros projektus su susigiminiavusiais miestais Tartu (Estija), Vroclavu (Lenkija), Grenobliu (Prancūzija).
2004–2012 metais buvo Kauno miesto dainų ir šokių švenčių koordinatorius ir direktorius, taip pat 2003, 2007 ir 2009 metų respublikinių bei Pasaulio lietuvių dainų švenčių Kauno miesto delegacijų pagrindinis koordinatorius ir vadovas.

2004 metais tapo asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ nariu. Nuo 2005 metų buvo asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija valdybos narys, o 2011-2012 metais – asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ valdybos pirmininkas ir kancleris.
Sigitas Šliažas dirbo Kultūros ministerijos kultūros ir meno taryboje, Koncertinių įstaigų ir teatrų taryboje, Dainų švenčių taryboje, Geriausio Lietuvos kultūros centro vertinimo komisijoje, Lietuvos savivaldybių asociacijos Švietimo ir kultūros komitete, Baltijos miestų sąjungos (UBC) kultūros komisijos valdyboje.
Nuo 2010 metų – viešosios įstaigos Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus valdybos narys.
Nuo 2012 m. rugsėjo 6 d. iki 2015 m. gegužės 18 d. dirbo Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiuoju specialistu.

Nuo 2015 m. gegužės 19 d. iki 2017 m. vasario 6 d. dirbo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju.

Nuo 2017 m. spalio 12 d. dirba Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vyriausiuoju specialistu.

2002 metais Sigitas Šliažas įstojo į Liberalų sąjungą. 2003 metais, susijungus politinėms partijoms, tapo Liberalų ir centro sąjungos nariu. Nuo 2010 metų yra Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio narys. Šiuo metu – Liberalų sąjūdžio valdybos narys, Kauno skyriaus pirmininkas.

Didžiausi pomėgiai – teatras, kelionės, buvimas gamtoje, sportas, muzika.