Visagino skyrius

Kontaktai

Pirmininko Pavaduotojas Rimantas Petravičius, tel. 8-686-31398
El. paštas rimas@sugardas.lt 

Sekretorė Jūratė Mieželytė
Tel. 8-616-40680, el. paštas jukapre@gmail.com 

Sekretorė Jūratė Mieželytė
Tel. 8-616-40680, el. paštas jukapre@gmail.com