Vilniaus rajono skyrius

Kontaktai

Pirmininkas Artūras Želnys,
tel. 8-686-06906 , el. paštas arturas@zemindar.lt

Pavaduotoja:
Gintautė Krivaitė tel. 8-686-13187
el. paštas gintaute.krivaite@gmail.com

Pirmininkas Artūras Želnys,
Tel. 8-686-06906 , el. paštas arturas@zemindar.lt