Šiaulių rajono skyrius

Skyriaus liberalai

Algis Mačiulis
Pirmininkas
Rasa Kelpšienė
Pavaduotoja
Rolandas Samuila
Pavaduotojas
Genovaitė Liepinia
Sekretorė
Darius Krištaponis
Tarybos narys
Regina Rupšienė
Tarybos narė
Rytis Jakumas
Tarybos narys

Poskyriai