Šalčininkų skyrius

Kontaktai

Sekretorė Jelena Lukoševičienė,
tel. 8-616-27369, el. paštas jelena.stasilo@gmail.com

Laikinai pirmininkės pareigas eina Ilona Šedienė