Šakių skyrius

Skyriaus liberalai

Jolita Puidokienė
skyriaus pirmininkė
Algimantas Puidokas
skyriaus pirmininkės pavaduotojas
Dalytė Petkūnienė
skyriaus sekretorė
Mindaugas Bagdonas
skyriaus narys
Artūras Liudžius
skyriaus narys
Vytas Liudžius
skyriaus narys