Pasvalio skyrius

Kontaktai

Pirmininkė
Odeta Saulytė,
tel. 8-601-79654
el. paštas odeta.saulele@gmail.com

Pirmininkės pavaduotojas
Dalius Baublys
tel. 8-615-50250
el.paštas dbaublys@gmail.com

Pirmininkė Odeta Saulytė
tel. 8-601-79654
el. paštas odeta.saulele@gmail.com