Panevėžio rajono skyrius

Kontaktai

J. Basanavičiaus g. 8, Panevėžys.

Pirmininkas Daiva Juodelienė,
tel. 8-616-52340,

el. paštas daiva.juodeliene@gmail.com

Pavaduotojai:

Jonas Katinas tel. 8-616-93100,

el.pastas piniava@paskatina.lt

Gintaras Noreika tel. 8-687-45686,
el.paštas gnoreika@gmail.com 

Valentinas Patapas tel. 8-685-79474

el.paštas autovalentinas@gmail.com

Sekretorė  Skirmantė Petrauskienė
tel. 8-699-31751, el.paštas skirmante.petrauskiene@gmail.com 

J. Basanavičiaus g. 8, Panevėžys.

Pirmininkė Daiva Juodelienė, tel. 8-616-52340,
el. paštas daiva.juodeliene@gmail.com