Marijampolės skyrius

Kontaktai

Pirmininkė Kristina Dobrovolskienė,
Tel. 8-601-44850, el.paštas k.dobrovolskiene@gmail.com

Pavaduotojai:
Artūras Venslauskas,
Tel. 8-698-16554, el. paštas  a.venslauskas@yahoo.com

Egidijus Papečkys
Tel. 8-600-61006, el.paštas egpapec@yahoo.com

 

Sekretorius
Marius Čeponas
Tel. 8-698-37595, el.paštas mceponas@gmail.com

Skyriaus būstinė:
Laisvės g. 18, Marijampolė

Pirmininkė Kristina Dobrovolskienė
Tel. 8-601-44850
El.paštas k.dobrovolskiene@gmail.com