Lazdijų skyrius

Skyriaus liberalai

Valdas Petras Mikelionis
Savivaldybės tarybos narys
Vitalius Simanynas
Savivaldybės tarybos narys

Poskyriai