Kelmės skyrius

Kontaktai

Pirmininkė Dalia Vilūnienė,
Tel.: 8-686-93245, el.paštas dalia.viliun@gmail.com

Pirmininkės pavaduotojai:

Evaldas Kmitas

tel. 8-609-59809, el. paštas evaldas.kmitas@gmail.com

Gintautas Urbietis

tel.8-634-60900, el.paštas gintautasurb@gmail.com

Sekretorė Virginija Ščepanovienė,
tel. 8-673-00168 el.paštas virginija.scepanoviene@gmail.com 

Pirmininkė Dalia Viliūnienė,
Tel.: 8-686-93245