Kalvarijos skyrius

Kontaktai

Pirmininkė Kęstutis Bagdanavičius,

tel. 8-699-33466, el. paštas kestutis.bag@gmail.com

Pirmininko pavaduotojai:

Algirdas Liutkevičius
tel. 8-698-34230, el. paštas algirdas.vet@gmail.com

Kristina Grabauskaitė
tel. 8-635-15696, el. paštas k.grabauskaite@gmail.com

Aldona Čeikauskienė
tel. 8-687-88470, el. paštas ceikauskiene.aldona@gmail.com

Sekretorius

Auga Piliponienė
tel. 8-658-10932, el.paštas paugute@gmail.com

Skyriaus kontrolierius

Renata Vaitulionienė
tel.8-657-68144, el.paštas renvait@gmail.com

Pirmininkė Kęstutis Bagdanavičius,

tel. 8-699-33466, el. paštas kestutis.bag@gmail.com