Joniškio skyrius

Skyriaus liberalai

Vitalijus Gailius
Meras
Marcijonas Urmonas
Skyriaus pirmininkas, savivaldybės tarybos narys
Tomas Armonavičius
Skyriaus pirmininko pavaduotojas, skyriaus tarybos narys
Edita Rudienė
Skyriaus pirmininko pavaduotoja, savivaldybės tarybos narys
Indrė Stalnionienė
Skyriaus sekretorė, skyriaus tarybos narė
Aivaras Rudnickas
Administracijos direktorės pavaduotojas, skyriaus tarybos narys
Gediminas Čepulis
Savivaldybės tarybos narys, skyriaus tarybos narys
Petras Giržadas
Savivaldybės tarybos narys, skyriaus tarybos narys
Romas Sperskis
Savivaldybės tarybos narys, skyriaus tarybos narys
Vitolis Žukas
Skyriaus tarybos narys
Arūnas Adomaitis
Skyriaus tarybos narys
Lina Martinaitienė
Skyriaus tarybos narys
Raimundas Tiškevičius
Skyriaus tarybos narys
Narsutis Boruta
Savivaldybės tarybos narys
Vidutė Petraitienė
Savivaldybės tarybos narė
Kęstutis Tautvaišas
Savivaldybės tarybos narys
Lina Miknevičienė
Savivaldybės tarybos narė

Poskyriai