Alytaus rajono skyrius

Kontaktai

Pirmininkas
Ramūnas Bielevičius
el.paštas ramunas.bielevicius@gmail.com
tel. 8-616-74933

Pirmininko pavaduotojas
Vytautas Zubras
vzubras@gmail.com
tel. 8-682-23604