Airijos skyrius

Kontaktai

Pirmininko pavaduotoja Laura Garbatavičiūtė Down,
tel. + 373-87-9214156, el. paštas lauragbt@gmail.com 

Sekretorė Rita Lučnikovaitė,
tel. +353-85-729 9253, el. paštas kleorita@yahoo.com 

Atsakingas už žmogiškuosius išteklius Gintaras Stašys
tel. +353-87-2644736, el. paštas gintarasinie@gmail.com 

Pirmininko pavaduotoja Laura Garbatavičiūtė Down,
tel. + 373-87-9214156, el. paštas lauragbt@gmail.com