Valdemaras JAKŠTAS – kandidatas į Panevėžio miesto merus

2019-01-30 / Panevėžio miesto skyrius
Valdemaras JAKŠTAS – kandidatas į Panevėžio miesto merus

Valdemaras Jakštas, kandidatas į merus

Gimė 1958 m. birželio 6 d. tremtinių šeimoje Sujetichos kaime (Taišeto rajonas, Irkutsko sritis, Rusija). 1976 m. baigė Panevėžio 4 vidurinę mokyklą, 9-11 klasėse mokėsi sustiprintos chemijos kursą. Be brandos atestato įgijo ir chemiko laboranto specialybę. Mokydamasis mokykloje lankė stalo tenisą, boksą.

Įstojo į Kauno politechnikos instituto (KPI) mašinų gamybos fakultetą, domėjosi automobilių sportu, dalyvavo KPI sporto techninio klubo „Politechnika“ sportinėje veikloje. Baigęs institutą, įgijo mechanikos inžinieriaus specialybę. Dirbdamas aplinkosaugos srityje, 1997 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijo aplinkos inžinerijos magistro laipsnį.

Aplinkosaugos ir viešojo administravimo sričių kvalifikaciją kėlė Danijoje, Švedijoje, Vokietijoje, NATO mokykloje, Vilniaus Gedimino technikos bei Kauno technologijos universitetuose, Lietuvos viešojo administravimo institute. Ėjo inžinieriaus technologo, inžinieriaus konstruktoriaus, biuro viršininko pareigas.

Panevėžio miesto meru buvo išrinktas 2000 m. Šiuo metu – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos viršininkas.

Savanoriavo tvarkant tremtinių kapus, statant kryžius Sibire. Yra Panevėžio Rotary klubo, kuris didžiausią dėmesį skiria našlaičiams ir socialiai remtinoms šeimoms padėti, narys. Daug dėmesio skiria mentorystei, aukštųjų mokslo įstaigų studentams, sudarydamas kuo geresnes sąlygas gamybinėms praktikoms jo vadovaujamoje įstaigoje atlikti, naujoms žinioms ir patirtims įgyti. Dalyvauja Lietuvai pagražinti draugijos veikloje.

liberalus