Panevėžio liberalų kandidatai rinkimuose į Panevėžio miesto Tarybą

2019-01-31 / Panevėžio miesto skyrius
Panevėžio liberalų kandidatai rinkimuose į Panevėžio miesto Tarybą

SĄRAŠO Nr. 10

UŽ PANEVĖŽĮ, KURIAME GERA GYVENTI!

1.Valdemaras JAKŠTAS – kandidatas į Panevėžio miesto merus

Gimė 1958 m. birželio 6 d. tremtinių šeimoje Sujetichos kaime (Taišeto rajonas, Irkutsko sritis, Rusija). 1976 m. baigė Panevėžio 4 vidurinę mokyklą, 9-11 klasėse mokėsi sustiprintos chemijos kursą. Be brandos atestato įgijo ir chemiko laboranto specialybę. Mokydamasis mokykloje lankė stalo tenisą, boksą.

Įstojo į Kauno politechnikos instituto (KPI) mašinų gamybos fakultetą, domėjosi automobilių sportu, dalyvavo KPI sporto techninio klubo „Politechnika“ sportinėje veikloje. Baigęs institutą, įgijo mechanikos inžinieriaus specialybę. Dirbdamas aplinkosaugos srityje, 1997 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijo aplinkos inžinerijos magistro laipsnį.

Aplinkosaugos ir viešojo administravimo sričių kvalifikaciją kėlė Danijoje, Švedijoje, Vokietijoje, NATO mokykloje, Vilniaus Gedimino technikos bei Kauno technologijos universitetuose, Lietuvos viešojo administravimo institute. Ėjo inžinieriaus technologo, inžinieriaus konstruktoriaus, biuro viršininko pareigas.

Panevėžio miesto meru buvo išrinktas 2000 m. Šiuo metu – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos viršininkas.

Savanoriavo tvarkant tremtinių kapus, statant kryžius Sibire. Yra Panevėžio Rotary klubo, kuris didžiausią dėmesį skiria našlaičiams ir socialiai remtinoms šeimoms padėti, narys. Daug dėmesio skiria mentorystei, aukštųjų mokslo įstaigų studentams, sudarydamas kuo geresnes sąlygas gamybinėms praktikoms jo vadovaujamoje įstaigoje atlikti, naujoms žinioms ir patirtims įgyti. Dalyvauja Lietuvai pagražinti draugijos veikloje.

2.Rytas Paltanavičius

1991 m. baigė Kauno technologijos universitete radio elektroniką, 2004 m. – Mykolo Riomerio universitete viešąjį administravimą. Dirba UAB „Elsista“ direktoriumi. LRLS Panevėžio miesto skyriaus pirmininkas, aktyvus verslo bendruomenės narys, aistringas keliautojas.

3.Laimutis Sėdžius

1984 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, yra Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorius, įvairiausių renginių režisierius ir vedėjas. Jau ketvirta kadencija – Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos narys, dirba Kultūros komitete.

4.Zita Kukuraitienė

 1980 m. baigė Vilniaus universitete žurnalistiką, daug metų dirbo miesto laikraščių redakcijose žurnaliste bei redaktore. Aktyviai dalyvauja miesto politiniame gyvenime, nuo 2007 m. renkama į Panevėžio miesto savivaldybės Tarybą. Dirba Švietimo ir mokslo komitete.

5.Algimantas Kolpertas

2000 m. baigė Vilniaus universitete Teisės fakultetą, dirba Panevėžio 2-ojoje advokatų kontoroje advokatu.

6.Inga Šlikienė

1988 m. baigė Kauno technologijos universitete inžineriją. Dirba Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fonde vyriausiąja specialiste. Domisi vandens sportu, lanko Tai chi.

7.Lina Zupkaitė

1999 m. baigė Kauno technologijos universitete verslo administravimą. Dirba Panevėžio kraštotyros muziejuje direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.

8.Danguolė Sabulienė

2014 m. baigė Lietuvos edukologijos universitete socialinio darbo vadybą. Dirba Panevėžio socialinių paslaugų centre vyr. socialine darbuotoja. LRLS Panevėžio miesto skyriaus sekretorė, sodininkė.

9.Algirdas Tumas

1980 m. baigė Kauno politechnikos institute pramoninę elektroniką. Dirba UAB „Algistė“ direktoriumi. Panevėžio Rotary klubo „Nevėžis” narys, domisi karine technika ir kolekcionuoja karinės technikos modelius.

10.Audrius Masilionis

2000 m. baigė Kauno technologijos universitete elektros inžineriją. Dirba UAB „Inservis” inžinieriumi. Aktyvus Lietuvos šaulių sąjungos narys, domisi naujausiomis technologijomis.

11.Vytautas Zaksas

1983 m. baigė Kauno technologijos universitete mašinų gamybos technologiją. Dirba Panevėžio socialinių paslaugų centre ūkio tarnybos vadovu. Laisvalaikiu mokosi užsienio kalbų.

12.Arūnas Kavoliūnas

1992 m. baigė Kauno technologijos universitete elektros inžineriją. Dirba UAB „Indastrus” technikos direktoriumi. Laisvalaikiu sportuoja bei šoka argentinietišką tango.

13. Ramūnas Masilionis

2003 m. baigė Šiaulių universitete fiziką, 2009 m. – Vilniaus universitete biofizikos magistrantūrą. Dirba Panevėžio „Vyturio” progimnazijoje matematikos ir fizikos mokytoju. Laisvalaikiu šoka jaunimo tautinių šokių kolektyve Austėja, domisi tradicine žolininkyste ir augalininkyste, daug laiko praleidžia pėsčiųjų žygiuose gamtoje.

14.Saulius Zaura

1998 m. baigė Kauno technologijos universitete verslo administravimą, vėliau vadybos žinias gilino ISM. Aktyvus Lietuvos šaulių sąjungos narys. Panevėžio mokslo ir technologijų parko įkūrėjas. Meninės fotografijos ir fotografijos bei kinematografijos iš oro entuziastas.

15.Audrius Auridijus Mikalauskas

1983 m. baigė Kauno technologijos universitete mašinų gamybą. Dirba KTU Panevėžio fakulteto infrastruktūros skyriaus vadovu, reklamos agentūros „25 kadras“ savininkas.

16.Sandra Mackevičienė

2016 m. baigė Šiaulių universitete miestų rekreacinę miškininkystę. Dirba UAB EMSI Panevėžio regiono pardavimų vadove, Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filiale finansų konsultante, aktyvi seniūnaitė.

17.Ramutė Kiseliūnienė

2004 m. baigė Panevėžio kolegijoje buhalterinę apskaitą. Dirba Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre ūkio skyriaus vadove.

18.Inga Milerienė

2014 m. baigė Kauno technologijos universitete vadybą. Dirba UAB „INVL Asset Management” asmeninių finansų strategijos vystytoja. Domisi psichologija, socialiniu darbu, daug sportuoja, propaguoja sveiką gyvenseną.

19.Edita Vilniškienė

2013 m. baigė Šiaulių universitete socialinę pedagogiką. Dirba Panevėžio socialinių paslaugų centre socialine darbuotoja. Domisi psichologija.

20.Audronė Aškelavičienė

1976 m. baigė Vilniaus kolegijoje renginių organizavimą-režisūrą. Dirba Panevėžio bendruomenių rūmuose teatro studijos „Rampa” vadove. Domisi šeimos geneologija, yra išleidusi knygą apie savo protėvius

liberalus