VRK: išlaidos Liberalų sąjūdžio personalui 2016 m. nėra politinės kampanijos finansavimo išlaidos

2018-07-11 / Liberalai.lt
VRK: išlaidos Liberalų sąjūdžio personalui 2016 m. nėra politinės kampanijos finansavimo išlaidos

Šiandien vykusiame posėdyje Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nusprendė, kad išlaidos Liberalų sąjūdžio personalui 2016 m. nėra laikomos politinės kampanijos finansavimo išlaidomis.

2018 m. gegužės 4 d. VRK gavo pranešimą, kuriame, remiantis viešai prieinamais duomenimis, teigiama, kad 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu politinių partijų darbuotojų skaičius buvo gerokai išaugęs. Pranešime prašyta įvertinti, ar 2016 m. rinkimų į Seimą dalyvių darbuotojų skaičiaus padidėjimas nėra siejamas su veikla politinės kampanijos laikotarpiu, dėl ko išlaidos tokių darbuotojų darbo užmokesčiui turėtų būti laikomos politinės kampanijos išlaidomis ir teisės aktų nustatyta tvarka apskaitytos.

Išanalizavus valstybės biudžeto asignavimus gaunančių politinių partijų Finansinių ataskaitų rinkiniuose už 2015–2017 metus pateiktus duomenis apie išlaidas personalui, šių išlaidų pokyčius skirtingais metais ir susiejus juos su šių politinių partijų Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo atskaitose nurodytomis politinės kampanijos išlaidomis, įskaitant VRK žinomas nedeklaruotas išlaidas, atrinktos dvi partijos, dėl kurių yra tikslinga atlikti tyrimą.

Darbo grupė, išanalizavusi  partijos pateiktus dokumentus, nustatė, kad nėra duomenų, jog 2016 metais partijoje buvo darbuotojų, specialiai įdarbintų Seimo rinkimų politinei kampanijai ir atleistų iš karto po rinkimų, ar pasibaigus politinei kampanijai. Partijos darbuotojų skaičius mažėjo nuosekliai. Daugiau negu trečdalį 2016 ir 2017 metais partijos išlaidų personalo išlaikymui skirtumo sudaro išmokėtos kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir išeitinės išmokos, todėl VRK nusprendė, kad išlaidos partijos personalui 2016 m. yra įprastos šiai partijai ir nepolitinės kampanijos laikotarpiu.

liberalus