Rietavo skyrius

Rietavo skyrius

Pirmininkas - Antanas Černeckis
Tel. 8 698 49 693
El. p. meras@rietavas.lt