Kupiškio skyrius

Kupiškio skyrius

Pirmininkas:

Rolandas Aukštikalnis,
tel. 8-615-23139, el. paštas rolauk@gmail.com