Varėnos rajono valdantieji taiko dvigubus standartus

2013-12-05 / Varėnos liberalai
Varėnos rajono valdantieji taiko dvigubus standartus

2013 m. gruodžio 3 d. Varėnos svivaldybės Tarybos posėdyje rajoną valdantys socialdemokratai šustelėjo „Kalėdinių dovanų“ kraitelę varėniškiams.

Posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai (nedalyvavo tik atostogaujanti Angelė Malinovskienė iš opozicijos). Darbotvarkėje, kuri iki Tarybos posėdžio pradžios taip ir nebuvo paskelbta internetinėje savivaldybės svetainėje, buvo 27 svarstytini klausimai ir sprendimų projektai. Posėdžio pirmininkas V.Mikalauskas informavo, jog vieną klausimą atsiima rengėjai ir teiravosi Tarybos narių dėl pasiūlymų darbotvarkei. Tarybos narė Laima Denutienė pasiūlė iš darbotvarkės išbraukti klausimą „DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO“, nes prieš pat posėdį išdalinta papildoma medžiaga ir detalieji planai, su kuriais nebuvo laiko susipažinti. Į tai posėdžio pirmininkas V.Mikalauskas atsakė, kad šie planai jau senai laukia svarstymo ir „visiems žinomi“. L.Denutienė neatlyžo ir pareikalavo balsuoti. Balsavimas dėl klausimo išbraukimo – 14 pasisakė palikti darbotvarkėje.

Netikėta “Kalėdinė dovana” kiekvienam rajono gyventojui, naudojančiam buityje UAB „Varėnos vandenys“ tiekiamą vandenį – vandens kaina didėja dešimtadaliu t.y. 58 centais ir su nuotekų tvarkymu kainuos 5,98 Lt/m3. Opozicija, nepritarusi kainų didinimui, spėja, kad artėja diena, kai ir karšto vandens kaina pakils.

Ir dar viena didelė dovana artėjančių Kalėdų proga – vos vieną kartą per mėnesį išvežamų buitinių atliekų tarifas taip pat padidėjo 13 procentų ir po mėnesio sieks 0,18 Lt/m2. Svarstant teikiamų paslaugų kokybę, Liberalų sąjūdžio frakcijos rajono tarybos narys Juozas Baublys konkretizavo klausimą Alytaus RATC vadovui A.Reipui: „Jūs sakėte, kad įkainis susideda iš pastoviosios ir kintamos dalies, o pastovioji dalis yra 70 procentų. Ar tai reiškia, kad net jeigu nevešime iš rajono nei kiek atliekų vis vien reikės mokėti?“. Pasimetęs dėl netikėto tiesmuko klausimo A.Reipus, mėgino aiškinti iš ko ji susideda, bet vis gi ištarė „Taip“. Liberalas Kęstutis Budėnas priminė ir teismo sprendimą taikyti įkainį už išvežtą kiekį, o ne nuo patalpų ploto. Tačiau valdantiems socdemams teismo nutartis neįdomi.

Beje, pelningai veikiančios Alytaus RATC įmonės, kurios viena steigėjų yra ir Varėnos rajono savivaldybė, vadovas A.Reipus dievagojosi, kad tik jo pastangų dėka rajono savivaldybės skola augs nebe 150000 Lt kasmet, o viso labo tik 75000 Lt už šiuos metus. Tai ką tuomet veikia administracijos direktorius Algis Miškinis su visu vietinio ūkio ir turto valdymo skyriumi? Kodėl neskelbia viešo konkurso naujam paslaugos teikėjui rasti? Gal, tarkime, klaipėdiečiai deginantys atliekas, ženkliai pigiau mums tas atliekų tvarkymo paslaugas atliktų? Kažkodėl įkyriai peršasi įtarimas, kad pelningai veikianti įmonė jau įsiskolinusiams virš 0,6 mln. Lt steigėjui (Varėnos r. savivaldybės administracija), gali „atsidėkoti“, tarkime, rinkimų metu.

Po privalomos pertraukos, posėdžių salėje liko 23 tarybos nariai, kadangi Elvinas Jankevičius išskubėjo į Vilnių. Svartyti telikę buvo vos keli darbotvarkės klausimai, tačiau posėdžio pirmininkas V.Mikalauskas šiek tiek sukeitė jų eiliškumą ir klausimą “DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONDARA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS MELEKONIŲ KAIME” nukėlė pačiai pabaigai.

Paprastai visus klausimus pristato nutarimo projekto rengįjai. Anksčiau paminėtu klausimu įžanginę prakalbą tarė posėdžio pirmininkas. Jis priminė teismo nutartį, bet pasiūlė nesvarstyti šiame Tarybos posėdyje, o motyvu pasirinko argumentą, jog asociacijos Krivilių bendruomenės advokatas išvakarėse atsiuntė raštą ir, neva, jis nespėjo su juo susipažinti. Čia netvėrė tarybos narė Laima Denutienė: „Juk posėdžio pradžioje prašiau išbraukti klausimą dėl detaliųjų planų – nubalsavote palikti, o dabar Jūs taikote tokį patį motyvą nesvarstyti patvirtintos darbotvarkės klausimą!?“ Jai antrino Giedrius Samulevičius: „Gerbiamas mere! Jūs norite nesvarstyti šio klausimo, nes Elvinas išvažiavo!“ Meras atkirto, jog nepastebęs nesant E.Jankevičiaus salėje. „Kaip nepastebėjote? Juk čia salėje su juo atsisveikinote! Mačiau“, – sakė G.Samulevičius. Valdas Kukulskis pasišovė paaiškinti nesuprančiam merui: „Neetiška taikyti dvigubus standartus ar skirtingas taisykles vienodais atvejais.“ Juozas Baublys teiravosi sprendimo projekto rengėjo Antano Labanausko: „Ar iki šio posėdžio Jums buvo žinomi išdėstytieji Krivilių bendruomenės advokato 9 punktai?“. „Bendrais bruožais – taip“, – atsiliepė savivaldybės specialistas. Tačiau, įkaitęs dėl akivaizdaus opozicijos nesitaikstymo su niekšybėmis, posėdžio pirmininkas teikė balsavimui ir valdančiųjų balsais klausimo svarstymas buvo atidėtas.

liberalus