Varėnos rajono savivaldybės opozicija nesutinka su valdančiosios daugumos sprendimu

2013-08-02 / Varėnos liberalai
Varėnos rajono savivaldybės opozicija nesutinka su valdančiosios daugumos sprendimu

Praėjusio antradienio (07.30) rajono tarybos posėdžio pateiktoje darbotvarkėje tebuvo 19 klausimų ir kurių vieną rengėjai atsiėmė kaip neparengtą. Tad 18 klausimų darbotverkė ir buvo patvirtinta.

Daugiausia diskusijų sukėlė klausimas „Dėl Varėnos rajono svivaldybės tarybos 2013 m. kovo 19 d. sprendimo NR. T-VII-643 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir klasės mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas programas 2013-2014 mokslo metais“ patikslinimo“. Rengėjas, savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Liudas Tamulevičius, prašė leisti komplektuoti Varėnos r. Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos Gudžių pradinio ugdymo skyriaus jungtinę klasę.

Tarybos narys Giedrius Samulevičius pasiūlė leisti komplektuoti ir 11-ą klasę Matuizų vidurinėje mokykloje. Tačiau iš 21 tarybos nario dalyvavusių posėdyje 10 balsavo „už“, 9 – „prieš“ ir 2 – „susilaikė“. Posėdžio pirmininkas paskelbė, kad G.Samulevičiaus papildymas nepriimtas. Po balsavimo už pateiktą sprendimo projektą su L.Tamuliavičiaus papildymu, Gudžiuose lieka viena jungtinė klasė, Perloja lieka be mokyklos, o Matuizose nebebus komplektuojama 11 klasė.

Kitiems darbotvarkės klausimams taryboje buvo pritarta be ypatingų diskusijų.

Pasibaigus tarybos posėdžiui, liberalas Kęstutis Budėnas, perskaitė pareiškimą Varėnos rajono savivaldybės merui dėl 2013-06-25 priiimto sprendimo išpirkti UAB „Merkys“ priskirtą nuotekų trasą. Pareiškime opozicija, nebalsavusi už tokį sprendimą, reikalauja atšaukti priimtą sprendimą ir kreiptis į teisėsaugos institucijas, tikslu nustatyti ar teisėtai UAB „Merkys“ įsiteisino viso pramonės rajono nuotekų tinklus. Pilną pareiškimo tekstą galima perskaityti čia.

Pareiškimas turinys parodo, kad opozicija puikiai žino ką turėtų valdyti rajono administracija, tačiau abejonių kelią valdančiųjų galimi veiksmai. Priimtas 2013-06-25 nutarimas „Dėl lietaus nuotekų tinklų pirkimo“ šiai dienai nėra nei panaikintas, nei sustabdytas. Niekas netrukdo valdantiesiems įgyvendinti birželio mėnesio sprendimą (nusipirkti savo pačių sukurtą turtą) ir tik po to kreiptis į teisėsaugos institucijas. Tolimesnė šio sprendimo baigtis aiški kaip diena – kaltų nėra, senatis ir panašiai. Tad, mieli rajono gyventojai, ruoškite pinigėlius savo turtui atpirkti“.

liberalus