E. Gentvilas. Pamąstymai prieš užsiveriant demokratijai

2020-03-21 / Eugenijus Gentvilas
E. Gentvilas. Pamąstymai prieš užsiveriant demokratijai

Šeštadienis. Sėdžiu Klaipėdoje. Dienomis dirbu miške, pavartau internetą. O vakare, kaip ir bet kuris Lietuvos žmogus, sėdu prie TV ekrano ir laukiu koronaviruso naujienų iš Verygos ar Surplio lūpų.

Viskas gerai? Ne, Seimo narys negali kaip “bet kuris Lietuvos žmogus” laukti žinių apie pačią ekstremaliausią padėtį šiuolaikinės Lietuvos istorijoje. Seimo nariai nėra “bet kurie”. Ne dėl to, kad susireikšmintume, o dėl to, kad mus išrinko žmonės ir mes davėme priesaiką. Po priesaikos mes tapome ATSAKINGI už tai, kas vyksta Lietuvoje.

Šiandien dažnos antraštės – vyksta karas, medikai fronto linijoje. Gera retorika, bet ar Seimo nariai neturi būti šio karo kareiviai? Turi ir privalo būti. Tačiau Seimo posėdžiai nevyksta ir nežinia, kada vyks. Atrodo, lyg Seimo nariai yra kokie nors atsarginiai, nieko nesprendžiantys. Lyg būtų kokie neįgalūs. 1990-1991 m. šalyje buvo didžiulė įtampa. Buvome arti realaus karo padėties. Bet Seimui net mintis nekilo visus sprendimus leisti priimti Prunskienės, Šimėno ar Vagnoriaus vyriausybėms. Net didžiausių, kruvinų krizių metu Parlamentas dirbo. Juk tokia mūsų Konstitucijos esmė – Lietuva yra parlamentinė respublika.

O štai 2020 m. S. Skvernelio Vyriausybė paskelbė ekstremalią padėtį šalyje. Tuo pačiu šiai Vyriausybei iš esmės nebereikalingas nei Seimas, nei Prezidentas. Seimas atsidūrė Vyriausybės įkaitų vaidmenyje – jei Vyriausybė parengs įstatymų projektus, tai pakvies Seimą susirinkti. Keistai suprantamas Seimo vaidmuo parlamentinėje demokratijoje…

Seimas negali būti nuošalyje. Vertinu Vyriausybės ir atskirų ministrų pastangas suvaldyti krizę. Bet niekada nesutiksiu, kad Seimas būtų nušalintas nuo valstybės reikalų ir būtų sušauktas tik tada, kai to panorės Vyriausybė.

Kai atskiri Seimo nariai išsako kritiką Verygai ar Vyriausybei, gauna atkirtį – nepolitikuokit. Kai Seimo opozicija pasakė, kad Seimo posėdžiai turi vykti, R. Karbauskis atrėžė – štai iki ko nusipolitikavo opozicija.

O paties Seimo Valdyba bevalė – vieni bijo Karbauskio, kiti bijo viruso. Tad visi sutiko nerengti Seimo posėdžių, kol to nepareikalaus Vyriausybė. Absurdas!

Seimas privalo dirbti. Taip, su kaukėmis ir respiratoriais. Su ilgesnėmis pertraukomis ir vėdinamomis patalpomis. Juk mes nesame neįgalūs atsargos kareivėliai užfrontėje. Turime žinoti realią padėtį, žinoti Vyriausybės planus, teikti jiems  siūlymus, keisti ministrus, jei to prireiks.

Kai baigsis viruso krizė, žmonės paklaus – ką padarei tu, ką padarė Seimas? Nenoriu atsakyti – nieko. Juk žmonės tada sakys – tai kam reikalingas Seimas, užtenka Vyriausybės.

Taip ir užsivers demokratijos durys.

Italijos fašistų vadas B. Mussolini sakė: “Dažnai norėčiau suklysti, bet kol kas to niekada nėra nutikę.” Seimas privalo dirbti nepolitikuodamas, kad galėtų pasakyti Karbauskiui ar Verygai, ar bet kam kitam – jūs klystate.

Gal todėl Karbauskis ir kiti valdantieji taip nenori rengti Seimo posėdžių, uždarydami duris demokratijai. Kad kas nors nepasakytų – jūs suklydote.

liberalus