Plungės skyrius

Skyriaus lyderiai

Audrius Klišonis
Skyriaus pirmininkas. Savivaldybės meras, kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos narys.
Algirdas Pečiulis
Skyriaus pirmininko pavaduotojas. Savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.
Česlovas Kerpauskas
Skyriaus pirmininko pavaduotojas. Savivaldybės aministracijos direktoriaus pavaduotojas
Aidas Kėsas
Skyriaus pirmininko pavaduotojas. Savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto narys.
Jonas Varkalys
Seimo narys.
Agnė Kleibienė
Skyriaus tarybos narė.
Oresta Gerulskienė
Skyriaus tarybos narė.
Margarita Tamošauskienė
Skyriaus tarybos narė.
Sigita Juzaitienė
Skyriaus tarybos narė.
Jovita Šumskienė
Skyriaus tarybos narė.
Valerijus Stonkus
Skyriaus tarybos narys.
Stasys Pronckus
Skyriaus tarybos narys.
Žydrūnas Purauskis
Skyriaus tarybos narys.
Stepas Petrauskis
Skyriaus tarybos narys.
Audrius Misiūnas
Savivaldybės tarybos narys, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas.
Audrius Šapalas
Savivaldybės tarybos narys,Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto narys.
Irena Taučienė
Savivaldybės tarybos narys,Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto narė.
Tomas Raudys
Savivaldybės tarybos narys. Vietos ūkio ir ekologijos komiteto pirmininkas.
Ričardas Jocys
Savivaldybės traybos narys. Vietos ūkio ir ekologijos komiteto narys