Į Tarybą grįžęs Vaidas Kukarėnas tęs pradėtus darbus sveikatos ir aplinkosaugos srityse

2017-05-18 / Vilniaus liberalai
Į Tarybą grįžęs Vaidas Kukarėnas tęs pradėtus darbus sveikatos ir aplinkosaugos srityse
Sugrįžęs atgal į Sveikatos komitetą būtinai tęsiu tuos darbus, kuriuos pradėjau dirbdamas Sveikatos komiteto pirmininko pavaduotoju:
1. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigose ir toliau tobulinti el. registracijos sistemą, kuri ne tik palengvintų pacientų ir medikų bendravimą, tačiau ir sistemintų pacientų eiles bei, žinoma, juos informuotų atsilaisvinus vietai. Tokiu būdu palengvins ir pagreitins suteikiamas gydymo paslaugas bei efektyvins procesus įstaigose. Taip pat stiprinant gydymo įstaigų vadybinius gebėjimus ir konkurenciją, įvesti reitingavimo sistemą.
2. Toliau sieksiu racionaliais sprendimais reorganizuoti gydymo įstaigas, efektyvinti valdymo procesus, pasitelkiant išmaniąsias technologijas. Sieksiu, kad gydymo įstaigų būtini darbo ištekliai būtų naudojami efektyviai, paskaičiuotai ir skaidriai.
3. Sieksiu, kad būtų tinkamos sąlygos privačių šeimos klinikų plėtrai bei toliau vesti atvirą dialogą su sveikatos nevyriausybinėmis organizacijomis, su kitomis medikų bendruomenėmis visais jiems aktualiais klausimais.

Kadangi teko dirbti ir aplinkos ir energetikos komitete, užimant pirmininko pareigas, toliau aktyviai prisidėsiu aplinkosaugos srityje bei su energetika ir šiluma vilniečiams aktualiomis temomis.

 

Taip pat esu:

Vilniaus m. Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininko pavaduotojas

Teritorinių ligonių kasų Taikinimo komisijos pirmininkas

Viešosios įstaigos Karoliniškių poliklinos Stebėtojų tarybos pirmininkas

Viešosios įstaigos Lazdynų poliklinikos Stebėtojų tarybos pirmininkas

Sanatorijos “Pušyno kelias” Stebėtojų tarybos pirmininkas

Vilniaus m. Narkotikų kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojas

UAB Grinda Stebėtojų tarybos narys

UAB VAATC Stebėtojų tarybos narys

 

Vaidas Kukarėnas yra Vilniaus miesto tarybos Liberalų frakcijos, Sveikatos komiteto narys. Liberalas trumpą laiką nėjo tarybos nario pareigų, kai dėl asmeninių priežasčių buvo pakeitęs deklaruojamą gyvenamąją vietą. 2017 m. gegužės 17 d., antrą kartą prisiekęs,  vėl pradėjo dirbti Sostinės taryboje.

liberalus