S. Gentvilas: „Radikalūs draudimai rodo K. Mažeikos negebėjimą dirbti tarptautiniu lygmeniu“

2020-09-07 / Liberalai.lt
S. Gentvilas: „Radikalūs draudimai rodo  K. Mažeikos negebėjimą dirbti tarptautiniu lygmeniu“

Praėjusią savaitę nuotoliniame Europos Komisijos REACH komiteto posėdyje buvo priimtas sprendimas per 2 metus uždrausti naudoti švino šovinius šlapžemėse.

Šis reglamentas bus tiesiogiai privalomas Lietuvai ir sukels dideles pasekmes Lietuvos sportiniame šaudyme ir medžioklėje. Didžioji dauguma naudojamų šautuvų privalės būti pakeisti. Aplinkos ministerijos vadovai negirdėjo ir tinkamai neatstovavo Lietuvos interesų.

„Reikia pripažinti, kad švinas, kaip sunkusis metalas, turi būti ribojamas ir Lietuva yra priėmusi medžioklės taisyklių pakeitimus, kurie nurodo, kad jau nuo 2021 m. vandens paukščių medžioklėje švininiai šoviniai yra draudžiami. Mes tai padarėme anksčiau už Europą. Tačiau negebėjimas Europos mastu išaiškinti nelogiškų ribojimų mastą Lietuvoje, parodo Aplinkos ministro negebėjimą dirbti tarptautiniu mastu“, – teigia LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto vicepirmininkas Simonas Gentvilas.

ES Cheminių medžiagų registravimo (REACH) reglamento pakeitimai netrukus reikšmingai ribos ir 142 Lietuvos sportines šaudyklas, 35 000 medžiotojų. Lietuva yra drėgna ir šlapžemės su buferinėmis zonomis apima net 30–40 procentų šalies. Dėl kulkų su didesne nei vienas procentas švino koncentracija draudimo, net 90 procentų medžiotojų ginklų taps nenaudotini, o prie šlapžemių esančiose šaudyklose iš esmės gali būti uždrausta veikla, nes tam nėra alternatyvų.

„Tik po daugybinių sportinio šaudymo ir medžiotojų sąjungų raginimo pavyko įtikinti Aplinkos ministeriją susilaikyti galutiniame balsavime. Tačiau ligšiolinė aplinkos ministerijos pozicija visada buvo pasisakyti už maksimalų draudimą. Toks maksimalizmas ir lėmė, kad Europos Komisija mūsų logiškus argumentus išgirdo tik baigiamojoje stadijoje. Lietuvoje sportinės šaudyklos, kuriose išskirtinai naudojamos švininės kulkos yra nekenksmingos gamtai, nes visi šoviniai yra surenkami. O Lietuvoje šis draudimas taps visuotiniu, nes į vandens paukščių medžioklę orientuotas draudimas Lietuvoje galios didesnėje šalies teritorijos dalyje“, – sako parlamentaras S. Gentvilas.

liberalus